Om Macroworldinvestor.com

Her vil det komme alle slags artikler som har med privatøkonomi å gjøre. Vårt mål med nettsiden er å hjelpe vanlige forbrukere til å ta de riktige valgene når det kommer til lån, sparing, investeringer, forsikring, og lignende temaer.

Vi som eier siden og skriver tekstene er to utdannede økonomer. Vi har begge erfaring fra finanssektoren, og vi har mer enn nok egenerfaring som bankkunder og forsikringstakere i det private livet.