Lån: Fleksibelt forbrukslån – et godt alternativ til nedbetalingslån og smålån

Dersom du trenger et lån uten sikkerhet, kan det hende et såkalt fleksibelt lån er en bedre løsning. Dette avhenger blant annet av lånebehovet ditt, og om du får tilsvarende behov for å låne penger senere. Her får du en gjennomgang av hvordan fleksible forbrukslån virker.

Vanlig forbrukslån er nedbetalingslån

Et vanlig boliglån, billån, hyttelån, forbrukslån og så videre, kalles også for nedbetalingslån. Det vil si at gangen i lånet er slik:

 • Søknad sendes til banken.
 • Banken godkjenner og utbetaler hele lånesummen.
 • Du betaler deretter faste avdrag pluss renter i det antallet måneder/år som er spesifisert i låneavtalen.
 • Rentene beregnes kontinuerlig på den delen av gjelden som gjenstår.
 • Gjelden reduseres dermed trinnvis, inntil alt er nedbetalt.

Som vi skal se i avsnittene under fungerer et fleksibelt lån ganske annerledes, både når det gjelder renteberegningen, og tilbakebetalingen.

Fleksible lån fungerer som kontokreditter

I motsetning til et nedbetalingslån, er det ingen fast nedbetalingsplan på et fleksibelt lån. I stedet virker lånet omtrent på samme vis som kreditten du får i et kredittkort:

 • Søknad om en spesifikk kredittramme sendes til banken.
 • Banken godkjenner og oppretter en egen konto der kredittrammen gjøres disponibel.
 • Du overfører det beløpet du selv vil (innenfor kredittrammen) fra kontoen i banken, til din egen brukskonto.
 • Du betaler renter av beløpet du overfører til egen konto.
 • Beløpet som eventuelt står igjen på kreditten blir ikke rentebærende.
 • I det du betaler tilbake alt du skylder, har du ikke rentebærende gjeld lenger.
 • Kreditten er fortsatt tilgjengelig, selv om alt er tilbakebetalt.

Eksempel:

 • Du har en kredittramme på 100 000 kroner.
 • 1. januar overfører du 10 000 kroner av dette til din egen lønnskonto.
 • Resterende kredittramme er nå 90 000 kroner.
 • Den 15. januar betaler du tilbake hele beløpet på 10 00 kroner.
 • Resterende kredittramme er nå igjen 100 000 kroner.
 • Du må da betale renter for 10 000 kroner i 15 dager.
 • Fra 15. januar har du ingen utgifter på kreditten, inntil du eventuelt overfører penger fra kredittrammen igjen.

Krav til minsteavdrag

Nå regningen kommer for den delen av kreditten du har brukt, vil størrelsen på avdraget vanligvis være det som tilsvarer minstekravet som settes av Finanstilsynets retningslinjer. Disse retningslinjene tilsier at et lån uten sikkerhet kan maksimalt ha 5 års nedbetaling.

Derfor beregnes det hva et tilsvarende avdrag ville blitt av kreditten du har brukt. Dersom kreditten var et nedbetalingslån over 5 år, vil avdraget gjenspeile dette (brukt kreditt delt på 60 måneder).

I og med at summen du skylder kan bli lav, vil bankene vanligvis kreve en minstesum i rene penger. Dette kan for eksempel være et minsteavdrag på 300 kroner. Dette er likt måten den samme problemstillingen løses for de som har kredittkort.

Har du ikke brukt noe av kreditten, vil naturligvis regningen være på null kroner (ingen renter og ingen avdrag).

Renteberegningen er den store fordelen

Måten rentene beregnes på et fleksibelt lån er i mange tilfeller låneformens største fordel.

Eksempel fleksibelt lån:

 • Du bruker 50 000 kroner av en kreditt på 250 000 kroner.
 • De effektive rentene er 12%.
 • Du betaler renter kun for de 50 000 kronene du overførte til din egen konto.
 • Rentene beregnes kun av det som gjenstår av de 50 000 kronene, ettersom du betaler tilbake avdragene.

Eksempel nedbetalingslån:

 • Du har et nedbetalingslån på 250 000 kroner.
 • Du trengte egentlig kun 50 000 kroner til investeringen din.
 • De effektive rentene er 12%.
 • Du betaler renter av hele lånebeløpet på 250 000 kroner, inntil alt er tilbakebetalt.

Selv om du med nedbetalingslånet tilbakebetaler hele lånesummen, vil du ha hatt større rentebærende gjeld enn på det fleksible lånet. Summen av rentekostnadene ville da blitt betydelig høyere.

Fleksibelt lån kan ha flere navn

Fleksible forbrukslån kan ha mange ulike navn skal man tro forbrukslån.no. Dette kommer helt an på hvilken bank vi snakker om. For eksempel kaller sparebankene disse lånene ofte for kredittlån, rammelån og personlån. Noen tilbyr også fleksible lån til kun eldre, under navnet seniorlån. Felles for alle disse er at du må stille med sikkerhet i form av pant i boligen din. For å få kredittlån fra en sparebank må belåningsgraden på boligen også være ganske lav, og gjerne under 60%.

Blant nisjebankene som kun tilbyr forbrukerfinansiering, er det kun to banker vi kjenner til som har denne typen lån. Dette er henholdsvis Instabank (bruker betegnelsen fleksibelt lån), Bank Norwegian (bruker betegnelsen Flex-lån) og Komplett Bank (bruker betegnelsen brukskreditt). Disse bankene krever ikke at du stiller med pant.

Likhetene er mange

Likhetene mellom vanlige forbrukslån og fleksible forbrukslån er mange. Her er de fremste kjennetegnene på kredittlånene du får fra nisjebankene:

 • Pengene kan brukes fritt, så lenge formålet ikke strider mot norsk lovgivning.
 • Du må ikke stille med sikkerhet for kreditten.
 • Kredittrammen er fra 10 000 kroner til 500 000 kroner.
 • Rentene er fra omtrent 7% til 20%.
 • Rentetilbudene gis til hver søker basert på en individuell vurdering.
 • Du må betale et etableringsgebyr (engangs), samt månedlige termingebyr for benyttet kreditt.

Kontinuerlig lånemulighet

Ved siden av hvordan rentene beregnes, mener vi at den andre store fordelen med et fleksibelt forbrukslån har med varigheten å gjøre.

Reglene er normalt slik:

 • Kreditten varer så lenge du selv ønsker.
 • Kreditt som står ubenyttet i mer enn 6 måneder, kan bli avsluttet av banken.

Dette gjør lånetypen spesielt egnet for de som ønsker å alltid ha penger i bakhand, for eksempel til kniper og uforutsette utgifter. Kredittlån er også gunstig når du ikke kjenner til hvor mye penger du trenger nøyaktig, for eksempel når du skal kjøpe bruktbil pusse opp hjemme, investere i møbler, og så videre.

Å låne i forhold til eksakt behov, og deretter betale renter kun på den faktiske lånesummen, er bedre enn å låne mer enn du trenger. Det er også bedre å ha en kreditt som brukes i forhold til behov, enn å for eksempel ta opp flere smålån etter hvert som ulike lånebehov oppstår.

Unngå kredittkortfella

Husk at et fleksibelt forbrukslån bør brukes like sparsomt som et kredittkort. Denne lånetypen egner seg ikke for personer som mangler økonomisk disiplin, og som bruker mer penger enn de tjener. Veien til gjeldsproblemer er kort når du til stadighet er på etterskudd, og spesielt når lånet eller kreditten er uten sikkerhet. Rentene på usikrede lån og kreditter er nemlig relativt høye, og har du stor gjeld, blir kostnadene deretter.